SOWE Profil

SOWE Energy

2022

Våren 2022 annonserte Norges regjering stor satsing på havvindprosjekter i Nordsjøen. SOWE står for southwest og er området sørvest i Norge som er nærmest Nordsjøen. Prosjektteamet har utviklet konsept for navn, profil og nettside.

Samarbeid: Wingboot, Tellus Kommunikasjon og BRKLYN