Design

Riktig design kan gjøre mirakler. Visste du at design kan øke lønnsomheten, omsetningen og markedsandelene. Design kan til og med å kutte kostnader. God design er nøkkel til suksess. Og hva bør du som kjøper av design tenke over?

Prioriter design

La oss først se på noen grunner til man må prioritere design.

 1. Få et positivt førsteinntrykk
 2. Gir virksomheter et konkurransefortrinn
 3. Driver salg
 4. Øker merkevarekjennskapen (lettere å huske)
 5. Forbedrer merkevarelojaliteten
 6. Viser profesjonalitet
 7. Gjør virksomheten din unik

En merkevare skal tiltrekke seg oppmerksomhet og forbli husket. Blir man glemt bort eller bruker feil virkemidler gjennom dårlig design, har man ingen god merkevare. God design differensierer og forsterker hvorfor man bør velge ditt produkt fremfor andre. Førsteinntrykket er helt avgjørende på om man klikker videre til neste på listen. Liker noen det de ser er sjansen veldig stor for at de vil vite mer.

Konkurransen er tøff i de fleste bransjer og man trenger å ta i bruk strategisk design slik at man får en gjennomtenkt merkevarebygging. I den forbindelse er det viktig å være konsistent og følge retningslinjene for design. Brandbook eller profilhåndbok er viktig å følge for å bygge merkevaren. Førsteinntrykket er i dag avgjørende for at man velger å lese mer om en bedrift. Spesielt gjelder dette på sosiale medier der man har under

God design er god business

Mange ønsker ikke å bruke mye penger på design, men det finnes forskning på at design bidrar til bedre økonomi. I undersøkelsen The Design Economy. The value of design to the UK gjort av The Design Council i Storbritannia la de frem følgende hovedkonklusjoner:

 • Den gjennomsnittlige designarbeideren er 41 % mer produktiv enn den gjennomsnittlige arbeidstakeren i Storbritannia
 • Gjennomsnittlig produksjon per ansatt er større i firmaer som er anerkjent som design-aktive

Vinnende selskaper, som Apple, Virgin, Toyota m.fl., innoverer kontinuerlig på grunn av sin kultur for “design thinking” – integrering av behovene til mennesker, mulighetene for teknologi og kravene til suksess.

Design thinking

Kjernetanken i Design thinking er at prosessen er iterativ, fleksibel og fokusert på samarbeid mellom designere og brukere. Den legger vekt på å bringe ideer til liv basert på hvordan virkelige brukere tenker, føler og oppfører seg.

Bak begrepet design thinking ligger 5 trinn man må arbeide seg gjennom:

 1. Empati: Forstå menneskelige behov involvert
 2. Definisjon: Omstrukturere og definere problemet på forståelig måter
 3. Idémyldring: Lage mange ideer i forestillingsøkter
 4. Prototyping: Vedta en praktisk tilnærming i prototyping
 5. Testing: Utvikle en prototype / løsning på problemet

Hvordan kjøper man et godt design?

Mange bedriftsledere sitter på stramme budsjetter og ønsker ikke å bruke for mye penger på design. Det er fristende å velge det billigste alternativet slik at man har mer penger til andre “viktigere” budsjettposter. Likevel er det mye som tyder på at billigst ofte ikke gir det beste resultatet.

Som designer møter vi alle slags designkjøpere. :

Her er noen hovedregler til deg som er innkjøper av design:

 1. Velg byrået/designeren som etter en helhetsvurdering fremstår som best egnet. Har de lignende erfaring? Har de levert andre gode arbeider? Har de evnen til å tenke nytt?
 2. For at designeren skal forstå hva du trenger hjelp til, så er det avgjørende at du tydelig forklarer problemstillingen og gir en god brief. Her gjelder det å øse av sin egen kunnskap om merkevaren slik at designeren kan boltre seg i informasjon. Gi informasjon om strategier, målgruppe, budsjetter, tidsplaner, konkurrenter etc.
 3. Tid og rom: En designer trenger tid og rom for å komme opp med gode forslag. Tidsrammer på prosjekter må være realistiske. Hvor viktig er fristen du har satt? Kan den skyves dersom resultatet forbedres. Noen idéer blir aldri noe av, mens andre blomstrer og vokser på deg jo mer du tenker på de. Det kan til og med være at noen idéer kan starte nye tankerekker som til slutt kan føre til den endelige løsningen. La derfor idéene få vokse fritt uten å begrense.
 4. Lytt til ekspertene. Hvor mange bygger hus uten å lytte til snekkeren? La også designeren få gjøre jobben sin. Lytt til innspill og forslag og vurder argumentene. Gode designere lager gode løsninger i forhold til briefen.
 5. Konkrete tilbakemeldinger

Trippple setter design først slik som store merkevarer gjør. Det bør du også om du skal lykkes i din bedrift. Ta en prat med oss hvordan vi kan løfte ditt visuelle uttrykk og sy sammen en visuell profil som passer til din forretningsstrategi.

Kontakt oss for designtjenester

Kontakt oss nedenfor og beskriv prosjektet du trenger hjelp til. Vi spør en del spørsmål som vi gi oss en pekepinn på omfang, pris og strategi, så det er viktig at du tar deg tid til å tenke ut hva du ønsker hjelp til. Vi ser frem til å høre fra deg.