breakthemold

Apeks / Y Story

2023

I en verden der gaming er en av de største underholdningsindustriene, har trakassering blitt en av de mest alvorlige utfordringene den står overfor.

Samarbeidspartner: Y Story

Apeks, Ystory og Trippple bekjemper trakassering i Gamingverdenen

Trakassering skaper en toksisk kultur innenfor spillverdenen, overskygger de positive aspektene ved gaming, og driver dyktige gamere bort. Skremmende 70% av gamere har blitt utsatt for hatprat, seksuell trakassering, voldstrusler eller doxing. Dette problemet eskalerer, og allerede nå krever 77% av gamerne bedre løsninger for å begrense toksisk adferd i spill. Dette er en problematikk som ikke kan ignoreres.

«Bryt formen» betyr å gjøre ting på en ny og annerledes måte. Det handler om å utfordre den etablerte normen, å avvise konvensjonelle tilnærminger og bryte mønstre. Vi nekter å akseptere ideen om at trakassering er en uunngåelig del av gamingkulturen. Vi er fast bestemt på å bidra til å skape en positiv kultur som verdsetter respekt, inkludering og mangfold.

Initiativet «Bryt formen» er ledet av esportsteamet Apeks. Vi går grundig til verks for å forstå hvordan og hvorfor trakassering ble en så utbredt del av gamingmiljøet. Gjennom holdningskampanjer og ulike aktiviteter jobber vi målrettet for å skape reell forandring.

Målet vårt er tydelig: Vi skal utrydde trakassering i gamingmiljøet. Den destruktive kulturen har fått utvikle seg fritt i altfor lang tid, og nå er det på høy tid å ta tak i problemet.