breakthemold

Apeks, Y Story og Trippple bekjemper trakassering i Gamingverdenen

2023

I en verden der gaming er en av de største underholdningsindustriene, har trakassering blitt en av de mest alvorlige utfordringene den står overfor. Trakassering skaper en toksisk kultur innenfor spillverdenen, overskygger de positive aspektene ved gaming, og driver dyktige gamere bort. Skremmende 70% av gamere har blitt utsatt for hatprat, seksuell trakassering, voldstrusler eller doxing. Dette problemet eskalerer, og allerede nå krever 77% av gamerne bedre løsninger for å begrense toksisk adferd i spill. Dette er en problematikk som ikke kan ignoreres.

Oppdrag fra Y Story

«Bryt formen» betyr å gjøre ting på en ny og annerledes måte. Det handler om å utfordre den etablerte normen, å avvise konvensjonelle tilnærminger og bryte mønstre. Vi nekter å akseptere ideen om at trakassering er en uunngåelig del av gamingkulturen. Vi er fast bestemt på å bidra til å skape en positiv kultur som verdsetter respekt, inkludering og mangfold.

Initiativet «Bryt formen» er ledet av esportsteamet Apeks. Vi går grundig til verks for å forstå hvordan og hvorfor trakassering ble en så utbredt del av gamingmiljøet. Gjennom holdningskampanjer og ulike aktiviteter jobber vi målrettet for å skape reell forandring.

Målet vårt er tydelig: Vi skal utrydde trakassering i gamingmiljøet. Den destruktive kulturen har fått utvikle seg fritt i altfor lang tid, og nå er det på høy tid å ta tak i problemet.